Veertien

Veertien

Wat is het soms lastig als je er best groot uitziet en al bijna officieel volwassen bent en je voelt je toch vaak nog zo klein. Bij jongeren van veertien zie ik vaker deze tweesplitsing in de ontwikkeling. Eigenlijk is het geen tweesplitsing maar mijns inziens heel normaal dat je je aan de ene kant groot voelt, je wordt serieuzer genomen, maar aan de andere kant nog terug kunt vallen in je gevoel een klein jongetje of meisje te zijn. Vaak zie ik dan dat er groot wordt gedaan, maar niet gevoeld.

Ik schrijf dit omdat ik veel zie dat een jongere van veertien wordt behandeld als halve volwassene, maar het kleine kind in deze jongere wordt over het hoofd gezien. De jongere verbergt dit kleine kind dan achter stoer gedrag of een verdwijnen naar de achtergrond. En dan zien volwassenen alleen maar de grote versie.

Wat niet werkt is dit te direct te benoemen, omdat de jongere dit in de eerste plaats niet bewust doet, en in de tweede plaats het kleine kind in zichzelf probeert te beschermen. Het kan te kwetsbaar zijn om dit meteen naar de oppervlakte te brengen.

Wat wel werkt is het zien en meenemen in het contact met de jongere. Ik heb respect voor de veertienjarige zoals hij of zij zich neerzet, maar blijf oog houden voor het kind. Zodra ik zie dat het kind zich kwetsbaar voelt, staat veiligheid voorop in het contact. En zodra ik voel dat de jongere zich echt groot voelt, dan is het tijd om meer te stimuleren moedige stappen te zetten en te laten zien dat het oké is om er gewoon te zijn.

Het belangrijkste vind ik in elk geval dat het kind gezien en gehoord wordt, zonder dat je uit het oog verliest dat iemand van veertien ook echt veertien mag zijn. Dit is namelijk niet altijd veilig, en dat hoeft ook niet. Want ook op je veertiende heb je een kracht in je die leeftijdsloos is, en die je tegenkomt op verwachte en onverwachte momenten. Deze kracht ontdekken en erkennen helpt de jongere zich kwetsbaar te kunnen voelen zonder dit meteen af te schermen. We kennen het gezegde ‘kwetsbaarheid is kracht’ maar in mijn ervaring klopt dit beter: ‘in kwetsbaarheid vind je kracht’.